Home » Aanvangssalarissen tech sector dalen in Nederland – Werknemers zoeken werk bij remote first-bedrijven

Aanvangssalarissen tech sector dalen in Nederland – Werknemers zoeken werk bij remote first-bedrijven

Aanvangssalarissen tech sector dalen in Nederland – Werknemers zoeken werk bij remote first-bedrijven

Naast Nigeria, Mexico, de Verenigde Staten en Argentinië ziet Nederland een daling in het aanvangssalaris voor werknemer in een nieuwe functie. Wereldwijd gezien is de impact het grootst op functies en (sub)sectoren zoals sales (-31%), product (-10%), design (-9%) en software engineering (-7%). Aan de andere kant verdienen software engineers in groeilanden gemiddeld 28% meer door te werken voor internationale organisaties dan wanneer ze aan de slag gaan bij bedrijven op eigen bodem.

Oorzaken van dalende aanvangssalarissen

De daling van de aanvangssalarissen voor nieuwe werknemers kan op een aantal manieren verklaard worden. Een economisch onderzoek van Rabobank wijst een aantal redenen aan voor de dalende aanvangssalarissen in Nederland. Zo gaat een steeds groter deel van de bedrijfswinsten niet naar arbeid, maar naar investeringen in innovatie en technologie. Concreet wil dit zeggen dat er minder overblijft voor de werknemers.

Bovendien is er in Nederland een groot verschil tussen wat werkgevers bruto betalen en wat werknemers netto ontvangen. Dit komt onder meer door de hoge bijdrage voor de pensioenopbouw. Om als werkkracht daadwerkelijk een hoger nettosalaris te krijgen, moeten Nederlandse werkgevers vaak grote sommen neertellen.

‘De toegenomen mondialisering en platformen die remote werken faciliteren, de talent pool vergroten waaruit bedrijven kunnen kiezen’

Een derde oorzaak – en misschien wel de belangrijkste reden – is dat de toegenomen mondialisering en platformen die remote werken faciliteren, de talent pool vergroten waaruit bedrijven kunnen kiezen. Nederlandse werknemers moeten hierdoor vaker concurreren met buitenlandse krachten. Denk hierbij aan de cijfers van hierboven: software engineers in groeilanden verdienen gemiddeld 28% meer door remote te werken voor internationale bedrijven dan wat ze binnen de eigen landsgrenzen zouden verdienen. Met andere woorden, waar Nederlanders kunnen afknappen op een lager aanvangssalaris, kan ditzelfde salaris voor werknemers uit groeilanden juist heel aantrekkelijk zijn.

Remote werken in opmars

Werken op afstand is niet meer weg te denken, dat zien we ook in Nederland. Deze manier van werken doet de concurrentie tussen werknemers toenemen en kan impact hebben op het salaris. Toch is dit ook net de kracht van het concept. Nederlandse werknemers hoeven geen genoegen te nemen met een lager landelijk aanvangssalaris. Met de oplossingen die er vandaag bestaan, kunnen ze in alle vrijheid een baan op afstand in een ander land zoeken, waar ze een hoger aanvangssalaris kunnen krijgen.

Aan de werkgeverszijde zorgen de hedendaagse oplossingen ervoor dat bedrijven snel gedistribueerde teams kunnen creëren, zonder in elk land een entiteit te hoeven opzetten. Buitenlandse organisaties kunnen vlot Nederlandse werknemers aannemen en omgekeerd geldt dat bedrijven in de Benelux meer keuze hebben om internationaal talent aan te nemen dat past binnen hun financiële mogelijkheden op dat moment. Zo zien we dat Nederlandse organisaties remote werknemers van over de hele wereld aannemen. De populairste landen voor Nederlandse werkgevers zijn Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en India.

Ontslaggolf in tech

Als we het hebben over tech gaat het niet alleen om lagere aanvangssalarissen in Nederland en andere landen zoals de Verenigde Staten, maar ook de golf van ontslagen die de laatste tijd over de branche heen gekomen is, staat op de voorgrond.
De reden van deze wereldwijde ontslaggolf is geworteld in verschillende oorzaken. Enerzijds zijn er de afgelopen jaren veel mensen aangenomen in de tech sector als gevolg van de coronapandemie. Ons leven speelde zich toen hoofdzakelijk online af. De techbedrijven hebben daar toen enorm op ingezet en meer mensen aangenomen. Nu we weer meer naar fysieke winkels gaan, zitten veel techbedrijven met een teveel aan personeel.

Anderzijds zien we dat techbedrijven meer budget toewijzen aan nieuwe technologieën, zoals AI, waardoor ze minder investeren in personeel. Zoals het hierboven al ter sprake kwam, liggen die investeringen in technologie en automatisering ook mogelijk mee aan de oorzaak van de dalende aanvangssalarissen in Nederland.

‘Eveneens op dit vlak zien we dat huidige oplossingen voor werken op afstand een shift teweeg kunnen brengen’

Eveneens op dit vlak zien we dat huidige oplossingen voor werken op afstand een shift teweeg kunnen brengen. Bedrijven over de hele wereld worden vandaag meer dan ooit op de proef gesteld door uiteenlopende externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan de inflatie, maar ook aan de voorbije pandemie. De focus komt hierdoor steeds meer te liggen op wendbaarheid in bestaande markten, maar ook wanneer je als bedrijf nieuwe markten gaat verkennen. Werknemers van over de hele wereld vlot kunnen aannemen zonder je zorgen te hoeven maken om de lokale wetten en regels, gaat daarom steeds aan belang en populariteit winnen.

De Nederlandse aanvangssalarissen van werknemers met een nieuwe functie zijn in 2022 gedaald, maar dit hoeft niet noodzakelijk negatief te worden opgevat. Werken voor bedrijven op afstand maakt het mogelijk dat zowel Nederlandse werknemers als bedrijven zich globaal op de arbeidsmarkt kunnen positioneren en ze dus een aanvangssalaris kunnen onderhandelen dat respectievelijk bij hun verwachtingen en behoeften past.