Home » Energieverbruik Nederland daalt flink, vooral vanwege structureel lager gasgebruik door energiecrisis

Energieverbruik Nederland daalt flink, vooral vanwege structureel lager gasgebruik door energiecrisis

Energieverbruik Nederland daalt flink, vooral vanwege structureel lager gasgebruik door energiecrisis

  • Het jaarlijkse energieverbruik in Nederland daalde tussen het jaar 2000 tot 2023 met 17 procent, mede door minder gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Die daling wordt vooral gedreven door de fors besparing op het verbruik van gas die sinds de energiecrisis van 2022 is ingezet.
  • Het verbruik van hernieuwbare energie steeg met meer dan 500 procent, terwijl de energiesector en landbouwsector aanzienlijk minder energie verbruikten.
  • Lees ook: Wetenschappers uit IJsland willen een gat boren in een magmakamer voor ‘onbeperkte’ energie

Het jaarlijkse energieverbruik in Nederland is sinds het jaar 2000 met 17 procent gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Vooral de daling van het gasverbruik door de energiecrisis en extreem hoge prijzen in 2022 draagt fors bij.

Het verbruik van fossiele brandstoffen daalde deze eeuw met 26 procent. Van de fossiele energiedragers nam het verbruik van olieproducten het minst af, slechts met 6 procent in de periode 2000-2023. Daardoor is olie nu de belangrijkste energiedrager, met een aandeel van 42 procent de energiemix afgelopen jaar, terwijl dit in 2000 nog 37 procent was.

Het aandeel van aardgas daalde juist van 47 procent in de energiemix in 2000 naar 36 procent in 2023. Deze daling in aardgasverbruik is grotendeels te wijten aan de gestegen aardgasprijzen als gevolg van de energiecrisis van 2022 en diverse maatregelen om energiebesparing bij woningen te bevorderen.

In het jaar 2000 verbruikte Nederland in totaal 3.158 petajoule aan primaire energie, terwijl dit in 2023 was gezakt naar 2.621 petajoule.

Wat het gasverbruik betreft lag dit in 2020 nog op bijna 1.300 petajoule, wat goed was voor 44 procent van het totale energieverbruik in dat jaar. In 2023 verbruikte Nederland nog 935 petajoule gas. Vergeleken met 2020 was dat bijna 400 petajoule lager, ofwel een daling van liefst 28 procent.

Hernieuwbare energie: wind in de rug

Het verbruik van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, is sterk toegenomen met meer dan 500 procent in de periode van 2000 tot en met 2023. Afgelopen jaar was hernieuwbare energie goed voor 378 petajoule, wat neer komt op een aandeel van ruim 14 procent in de energiemix.

Verschillende sectoren zagen een aanzienlijke daling in energieverbruik in de periode tussen het jaar 2000 en 2023. De energiesector, waaronder de elektriciteitssector, verbruikte bijna een kwart minder energie, mede door gestegen prijzen voor steenkool en CO2 en door de toename van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Het energieverbruik van woningen daalde met bijna 30 procent dankzij verdere verduurzaming, zachte winters en stijgende aardgasprijzen.

De landbouwsector verminderde zijn energieverbruik met bijna een kwart, vooral door een sterke daling in het gebruik van aardgas en een toename in hernieuwbare energiebronnen.

LEES OOK: De eerste volledig elektrische Ferrari gaat meer dan een half miljoen kosten