Home » Google brengt schrijfassistent NotebookLM naar Nederland

Google brengt schrijfassistent NotebookLM naar Nederland

De gedachte achter NotebookLM is dat het lastig kan zijn om feiten en ideeën uit meerdere bronnen samen te brengen. NotebookLM laat gebruikers al die bronnen uploaden, waarna de AI met de informatie kan werken. Zo worden automatisch samenvattingen gegenereerd van Google Docs, kunnen gebruikers vragen stellen aan de chatbot over de aangeleverde bronnen en kan NotebookLM content genereren. 

Gebruikers konden al onderzoeksnotities, transcripten van interviews en zakelijke documenten aanleveren, maar nu komt een update waarmee de mogelijkheden verder worden uitgebreid, schrijft Google in een aankondiging. Zo worden nu ook Google Slides en url’s ondersteund, naast Google Docs, pdf’s en tekstbestanden. Ook zijn inline citaten mogelijk en is NotebookLM in staat om FAQ’s, briefing-documenten en studiegidsen te genereren.