Home » Indeling regionale basketbalcompetities ’24-’25 bekend

Indeling regionale basketbalcompetities ’24-’25 bekend

Indeling regionale basketbalcompetities ’24-’25 bekend

Klik hier voor de concept poule-indeling.

Je vindt hier een Excel-document waarin je bovenaan bij het filter ‘Verenigingsnaam’ de naam van je vereniging kunt selecteren. Je krijgt dan alle teams van jouw vereniging te zien.

Ook vind je in dit document per poule de codeverdeling, inclusief die van de landelijke divisies.

Opmerkingen over de concept poule-indeling

Wij verzoeken u deze indeling goed na te kijken: Zijn alle teams van uw vereniging daadwerkelijk ingedeeld?

  • Bij een aantal leeftijdscategorieën hebben we vanwege het kleine aantal ingeschreven teams op regionaal niveau ervoor moeten kiezen om diverse divisies en in sommige gevallen zelfs leeftijdscategorieën (U20-U22) voor de 1e seizoenshelft samen te voegen. Voor de 2e helft van de competitie wordt deze indeling geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.
  • Net zoals afgelopen seizoen wordt in de Mannen Senioren en enkele Vrouwen Senioren competities (regionaal) voornamelijk met een jaarprogramma gewerkt. In de lagere vrouwendivisies en de jeugdcompetities wordt de competitie in een 1e en 2e helft van het seizoen georganiseerd.
  • De promotie/degradatieregeling naar en uit de landelijke divisies (inclusief de Senioren 2e divisie) wordt gepubliceerd in het Handboek Competities 2024-2025. Dit handboek wordt medio juli 2024 ter besluitvorming aan het bestuur van de NBB voorgelegd.

Let op: De poule-indeling van de landelijke competities is op 3 juni 2024 al definitief door het bestuur van de NBB vastgesteld. Hier vinden, afgezien van terugtrekkingen (of verplaatsingen naar aanleiding van een terugtrekking), geen wijzigingen meer in plaats.

Vragen en verzoeken

De afdeling Competitiezaken heeft de concept poule-indeling van de regionale competities en de codeverdeling met grote zorg en toewijding in elkaar gezet. Mocht je naar aanleiding hiervan een vraag hebben, dan verzoeken wij je contact op te nemen met de Wedstrijdsecretaris van je vereniging. Indien nodig kan de Wedstrijdsecretaris van je vereniging vervolgens contact opnemen met de afdeling Competitiezaken.

  • Vragen of verzoeken over de concept poule-indelingen kun je als Wedstrijdsecretaris tot en met zondag 16 juni 2024 per e-mail indienen. Hierna bekijkt de afdeling Competitiezaken deze en voert aanpassingen door waar mogelijk en noodzakelijk. Wijzigingen kunnen enkel worden doorgevoerd wanneer deze geen afbreuk doen aan de op te zetten competitie.
  • Op vrijdag 21 juni 2024 sturen wij de definitieve poule-indeling en codeverdeling voor alle competities uit.
Registreer jouw verenigingsfunctionarissen in Sportlink

De afgelopen jaren moest bij de inschrijving van de teams ook het formulier ‘Opgaveformulier contactpersoon vereniging’ worden ingestuurd. Dit is niet langer nodig. Elke vereniging dient in Sportlink Club de functionarissen te registreren die voor de vereniging actief zijn en contact met de NBB kunnen onderhouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies als voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid overig, wedstrijdsecretaris, scheidsrechterscontactpersoon en vertrouwenscontactpersoon.

Het registreren van verenigingsfunctionarissen kan een vereniging zelf in Sportlink Club verzorgen. In veel gevallen kan de ledenadministrateur of secretaris dit (afhankelijk van de toegekende rechten). Klik hier voor een handleiding voor het toevoegen, wijzigen en afmelden van verenigingsfuncties. Wij raden aan deze registratie up-to-date te houden!