Home » Jaarlijkse CO2-reductie van 3000 ton dankzij stoomnetwerk

Jaarlijkse CO2-reductie van 3000 ton dankzij stoomnetwerk

De buurbedrijven Recycling Kombinatie REKO en Koole Tankstorage Pernis hebben de handen ineengeslagen met de aanleg van een stoomleiding tussen beide bedrijven. De leiding, mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘energie-infra op industrieterreinen’ van de provincie Zuid-Holland, zorgt voor een CO2-reductie van 3000 tot 5000 ton per jaar. Dat komt overeen met het elektriciteitsgebruik van ongeveer 5000 woningen. Het stoomnetwerk is vandaag officieel aangesloten en in gebruik genomen.

Jeannette Baljeu, gedeputeerde haven en industrie: “De samenwerking tussen REKO en Koole laat zien dat bedrijven de handschoen oppakken en verduurzamen. En hoe wij als provincie mede het verschil kunnen maken in de transitie naar zero emissie uitstoot. Het is mooi dat bedrijven elkaar opzoeken om slimmer met elkaars reststromen om te gaan.”

Van stoom naar elektriciteit

REKO verwerkt op de Vondelingenplaat oud asfalt dat verontreinigd is met teer. Uit dit verontreinigde asfalt maakt REKO nieuw zand, grind en bindmiddelen die direct kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuw beton en asfalt. Hierdoor hoeft er minder zand en grind uit groeves of winputten te worden gewonnen voor de Nederlandse bouwindustrie. Bij het thermisch recyclingproces waar alle afvalstoffen voor 100% worden gerecycled, komt ook een grote hoeveelheid warmte vrij, die met een stoomgenerator wordt omgezet in elektriciteit.

Verwarming door stoom

Koole heeft als bedrijfsactiviteit de op- en overslag van diverse plantaardige oliën die onder andere worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. De opslagtanks voor deze oliën moeten worden verwarmd om de opgeslagen oliën voldoende vloeibaar en verpompbaar te houden. Hiervoor werd eerst stoom opgewekt met een gasgestookte stoomketel. Door gebruik te maken van het stoomnetwerk met REKO wordt nu ongeveer 6 miljoen kubieke meter aardgas bespaard.

Besparing van 40%

Koole en REKO kwamen bij een kijkje in elkaars keuken tot de conclusie dat het niet efficiënt is om bij Koole gas te verstoken om daarmee stoom te produceren, terwijl de door REKO geproduceerde stoom wordt omgezet in elektriciteit. Door het leveren van stoom door REKO aan Koole kan meer dan 40% energie worden bespaard.

Subsidie verkleint onrendabele top

Reko kan vrij eenvoudig stoom leveren aan Koole door een geïsoleerde stoomleiding met afsluiters. De uitdaging zit hem niet in de technische beperking, maar in de hoogte van de investering. Jeannette Baljeu: “Vaak zorgen de kosten voor de aanleg van de pijpleiding ervoor dat de bedrijven de businesscase niet rond krijgen. Door juist op de pijp de subsidie te verlenen zorgen we ervoor dat de onrendabele top wordt verkleind. Daarmee zijn we in staat om bedrijven een zetje in de goede richting te geven.”

David Heijkoop, projectdirecteur thermische reiniging bij REKO, beaamt dat de steun vanuit de provincie een belangrijke rol speelt bij het welslagen van dit soort projecten: “De subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland is niet alleen in financiële zin belangrijk. Het zorgt ook voor vertrouwen bij alle betrokkenen in zo’n project.”

Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen

Met de subsidieregeling ‘energie-infrastructuur op industrieterreinen in Zuid-Holland’ draagt de provincie bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de industrie. De regeling is bedoeld voor samenwerkende bedrijven in de industriële sector die op hun eigen industrieterrein hun infrastructuur willen aanpassen. Bijvoorbeeld omdat zij aangesloten willen worden op elkaars restwarmte. De provincie subsidieert daarbij maximaal 25% van de investeringskosten (tot een maximum van €500.000) bij een samenwerking van 2 bedrijven.

In totaal zijn er met deze regeling 4 projecten gesubsidieerd met een verwachte CO2 reductie van 31.000 ton CO2 en 650 kg stikstof (NOx). Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze subsidie.