Home » Minder immigranten van buiten de EU in 2023: vooral minder Oekraïners, maar ook minder kennismigranten

Minder immigranten van buiten de EU in 2023: vooral minder Oekraïners, maar ook minder kennismigranten

Minder immigranten van buiten de EU in 2023: vooral minder Oekraïners, maar ook minder kennismigranten

Er kwamen vorig jaar 336.000 immigranten naar Nederland, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Dat zijn er 68.000 minder dan een jaar eerder.

Dat komt vrijwel geheel doordat er minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen. In 2022 kwamen er ruim 108.00 mensen naar Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne, terwijl dat er vorig jaar nog maar ruim 37.000 waren.

Begin dit jaar meldde het CBS al dat het zogenoemde migratiesaldo in 2023 op iets meer dan 140.000 is uitgekomen. Tegenover de 336.000 immigranten stonden namelijk ook 192.000 emigranten, waardoor de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei netto 144.000 was afgelopen jaar.

Immigratie van buiten de Europese Unie

Van de mensen die in 2023 van buiten de Europese Unie naar Nederland kwamen, waren de meesten zogeheten gezinsmigranten die zich bij iemand voegden die al in Nederland woonde. In de meeste gevallen ging het om gezinnen van arbeidsmigranten (17. 600 mensen). Er kwamen 3.000 gezinsleden mee met asielzoekers en 1.500 met buitenlandse studenten.

De op één grootste groep immigranten van buiten de EU betrof mensen die ‘tijdelijke bescherming’ zochten. Hieronder vallen voornamelijk Oekraïners. Daarna volgde asielmigratie. In totaal waren er afgelopen jaar 31.000 asielmigranten van buiten de Europese Unie, waarvan ruim 10.000 nareizigers.

Net als in 2022 kwam meer dan de helt van de asielmigranten uit Syrië (55 procent) en kwamen er ook relatief veel asielmigranten uit Jemen en Turkije.

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB onder leiding van Dick Schoof wil “het strengste asielbeleid ooit” gaan voeren. De al voor haar benoeming omstreden minister Marjolein Faber voor Asiel en Migratie moet dat uit gaan voeren.

Minder kennismigranten van buiten de EU

Het aantal kennismigranten van buiten de EU daalde met bijna 5.000 naar ongeveer 21.500. Kennismigranten uit India vormen met een aandeel van 21 procent nog altijd de grootste groep. Ook waren er relatief veel kennismigranten met de Chinese, Turkse, of Zuid-Afrikaanse nationaliteit.

Van de nieuwe regeringspartijen hamert vooral Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt op het terugdringen van fiscale voordelen voor kennismigranten. Daartoe heeft NSC afgelopen najaar met steun van onder meer GroenLinks-PvdA de zogeheten 30%-regeling versoberd, een belastingvrijstelling die wordt verleend aan buitenlandse werknemers die specifieke deskundigheid hebben.

LEES OOK: Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland werkt in loondienst