Home » Mobiliteitsalliantie: houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit

Mobiliteitsalliantie: houd Nederland in beweging met schone, betaalbare mobiliteit

30 oktober 2023 – ‘Stabiel meerjarenbeleid en stevige plek in regeerakkoord nodig om stilstand te voorkomen’

Mobiliteit verdient een stevige plek in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in haar Deltaplan 2035, dat op maandag 30 oktober aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van IenW wordt uitgereikt. Voorzitter Marga de Jager: “Met dit plan dragen we oplossingen aan voor het volgende kabinet om de bereikbaarheid van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie te behouden en verbeteren. Samen staan we voor de opdracht om reizen voor iedereen betaalbaar te houden en elke afgelegde kilometer een schone kilometer te maken.”

Ambitieus mobiliteitsbeleid vanuit de overheid en eigen initiatieven vanuit de sector maken een bereikbaar, schoon en economisch sterk Nederland mogelijk, aldus de alliantie. Een land waarin mensen kunnen meedoen. Daarom vraagt de sector het Rijk om een helpende hand en stroopt ze zelf de mouwen op. Een stabiel meerjarenbeleid is nodig.

Zonder ambitieuze keuzes valt Nederland stil en stokt de verduurzaming

De 25 partijen uit de sector waarschuwen dat Nederland stilvalt als het nieuwe kabinet er niet voor kiest Nederland bereikbaar te houden. En zonder stevig beleid voor de verduurzaming van mobiliteit, blijft deze achter bij de doelstellingen. Forse investeringen vanuit het Rijk zijn nodig.

In het plan dat de Mobiliteitsalliantie presenteert, staan drie thema’s centraal:

  • Verduurzaming door schone vervoermiddelen aantrekkelijker te maken. Elektrisch rijden moet betaalbaarder worden en het moet aantrekkelijker worden om schone vervoermiddelen te combineren. De verschaling van het OV in heel Nederland moet stoppen, investeren is juist nodig. Daarnaast zijn investeringen in de laadcapaciteit voor consumenten en ondernemers nodig, want bij ongewijzigd beleid schiet de capaciteit in 2030 tekort.
  • Betaalbaarheid. De consumentenprijsindex voor vervoer is sinds 2020 fors harder gestegen dan de algemene consumentenprijsindex. Reizen betekent meedoen. De Mobiliteitsalliantie wil voorkomen dat mensen buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen.
  • Bereikbaarheid. Dit vraagt om extra investeringen in beheer en onderhoud van infrastructuur op het hoofd- en onderliggende netwerk. Geplande investeringen (zoals de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en de doorgeschoven wegprojecten zodra er weer stikstofruimte is) moeten doorgaan. Ook het maken van nieuwe uitbreidingsplannen mag niet stoppen. Slimmer benutten van bestaande netwerken en vervoermiddelen met hubs en het spreiden van reizigersstromen, maar ook de nabijheid van voorzieningen, verdienen meer aandacht en zijn buitengewoon actueel in tijden van schaarste.

Schaarste vraagt steeds meer om slimme oplossingen

Schaarste aan mensen en middelen en beperkte stikstofruimte maken slimme oplossingen nog belangrijker dan voorheen, aldus De Jager: “Bij ruimtelijke plannen moeten we beter kijken hoe we voorzieningen dicht bij elkaar plannen en zo onnodig lange reizen voorkomen. Ook slimmer gebruik van mobiliteit wordt belangrijker, onder meer door reizen te spreiden en via goede hubs op elkaar aan te sluiten.” Maar er is niet één oplossing, aldus De Jager. “Omdat de bevolking en economie groeien, blijft uitbreiding ook noodzakelijk.” 

Het Deltaplan 2035 bevat tal van initiatieven en voorbeelden voor beleidsmakers en werkgevers. Zo draagt de sector behalve te vragen, ook zelf stevig bij:

  • OV-bedrijven benutten hun reststroom en helpen zo netcongestie tegengaan
  • Aangesloten partijen zoals de ANWB en Schiphol delen goede voorbeelden van slim en duurzaam beleid voor woon-werkverkeer, zoals een hogere reiskostenvergoeding voor fietsers en lopers
  • Diverse partijen uit de alliantie dragen bij aan het ontwikkelen van multimodale hubs
  • De alliantie kan meedenken in de slimme programmering van onderhoud, zodat het dagelijks omrijden van duizenden zware vrachtwagens over lokale wegen voorkomen wordt

Het volledige Deltaplan is te vinden op de website van de Mobiliteitsalliantie.

Het debat is live te volgen via de livestream van Nieuwspoort.

Deltaplan 2035 

 

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van 25 partijen uit de sector. Samen zetten zij zich in voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de mobiliteit in Nederland.

ANWB – Arriva – BOVAG – Bouwend Nederland – EBS – FEHAC – Fietsersbond – GVB – HTM – Keolis – KNAC – Koninklijk Nederlands Vervoer – MKB-Infra – NKC – NS – OV-NL – Qbuzz – RAI Vereniging – RET – Schiphol – Transport & Logistiek Nederland – Transdev – VNA – Vereniging Zakelijke Rijders – Wandelnet

 

Zie ook:

ANWB Belangenbehartiging