Home » Nederlandse bouwsector maakt zich hard voor duurzaamheid | Change Inc.

Nederlandse bouwsector maakt zich hard voor duurzaamheid | Change Inc.

Nederlandse bouwsector maakt zich hard voor duurzaamheid | Change Inc.

Dat blijkt uit de Bouwagenda, waarin de Nederlandse bouwsector samen met de overheid en kennisinstellingen hebben aangekaart wat er nodig is om duurzame bouw in Nederland op te schalen. De bouwagenda beschrijft een programma dat relevante partijen in de bouwketen bij elkaar brengt om vraagstukken als een leefbare woonomgeving en klimaatverandering het hoofd te bieden.

Duurzaam en Nul op de meter

Zo hebben de initiatiefnemers van de Bouwagenda zich tot doel gesteld om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Jaarlijks moeten er in Nederland 100.000 woningen duurzaam worden gerenoveerd. Dit wordt onder andere mogelijk door het initiatief Stroomversnelling vooruit te helpen. In dit initiatief werken bouwbedrijven, woningcorporaties, gemeentes en netbeheerders samen aan Nul op de Meter-woningen.

Revolutie in duurzame bouw

Daarnaast werken de bouwpartijen samen om schoolgebouwen en bedrijfspanden duurzaam en energie-efficient te maken. Ook moeten er in 2030 een miljoen energieneutrale woningen bij komen. Dit betekent dat de bouwsector vanaf 2021 jaarlijks 100.000 duurzame woningen moet opleveren.

“De Klimaatdoelen van Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”, zegt Bernard Wientjes, programmadirecteur van de Bouwagenda in een persbericht.

“Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30 procent lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.”

Topteam

Naast woningbouw, stelt de Bouwagenda doelstellingen vast om ook de infrastructuur en utiliteitsbouw in Nederland te verduurzamen. Om deze afspraken na te komen, gaat een zogenoemde ‘topteam’ van onder andere bouwconcerns aan de slag. De overheid zegt elk topteam dat aan de Bouwagenda werkt actief te ondersteunen. 

Bron: Bouwend Nederland, NOS | Foto: Shutterstock.com