Home » Recorddaling CO2-uitstoot van grootste Nederlandse vervuilers

Recorddaling CO2-uitstoot van grootste Nederlandse vervuilers

De grootste CO2-uitstoters van Nederland hebben vorig jaar ruim 13 procent minder uitgestoten dan in 2022. Dat is de grootste procentuele daling ooit, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Het gaat om bedrijven die onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS) vallen, zoals Tata Steel en Shell. Deze zijn goed voor ongeveer de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in ons land.

Energiesector en industrie

Vorig jaar werd in Nederland een kleine 60 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat was 13,2 procent minder dan een jaar eerder, schrijft de NEa. CO2 is een broeikasgas, dat zorgt voor opwarming van de aarde.

De daling komt onder meer doordat de industrie in ons land minder producten maakte. Maar werd vooral ingezet doordat er door bedrijven in de energiesector meer elektriciteit werd opgewekt met zon en wind in plaats van met vervuilende steenkool. 

De vier kolencentrales die er nog in Nederland zijn, stootten gezamenlijk 4,6 miljoen ton CO2 uit. Sinds vorig jaar mogen de centrales, na een beperking, weer op volle kracht draaien. Maar dat deden ze niet.

En dat komt doordat stroom gemaakt uit duurzame bronnen goedkoper was dan uit steenkool, aldus de NEa. Stroomproducenten zoals Uniper en Engie kozen daarom meer voor die optie.

Industrie maakte minder

De daling van de CO2-uitstoot kwam vorig jaar dus ook doordat de industrie minder uitstootte. De oorzaak hiervan is dat er minder geproduceerd werd, zodat er automatisch minder uitstoot van CO2 was. Ook lag een hoogoven van Tata Steel stil. De staalfabrikant is de grootste uitstoter van CO2 in ons land.

Het kan ook zijn dat industriebedrijven hun productie naar andere landen verplaatsen en de uitstoot daardoor daalde, aldus Mark Bressers, directeur van de Nederlandse Emissie Autoriteit. Maar het maakt eigenlijk niet uit waar CO2-uitstoot plaatsvindt, hier of elders, het is voor het klimaat even schadelijk, zegt hij.

Kleinere bedrijven vallen niet onder ETS

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) houdt in dat de grootste bedrijven rechten moeten hebben om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Die rechten worden steeds duurder, zodat het voor bedrijven steeds aantrekkelijker wordt om hun CO2-uitstoot te verlagen.

Er zijn ook veel bedrijven die een stuk kleiner zijn en die vallen niet onder het Europese emissiehandelssysteem. Vorig jaar daalde de totale uitstoot van CO2 in ons land, dus van bedrijven die vallen onder het ETS vallen én de andere bedrijven, met 6 procent.

Luchtvaart

De luchtvaart was de enige sector die onder het ETS viel waar de uitstoot van CO2 vorig jaar toenam: met 11 procent tot 2,6 miljoen ton.

Het gaat hier volgens het NEa alleen om de vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (de EU plus Noorwegen en IJsland) van een maatschappij die onder Nederlands toezicht valt. Het gaat dan om onder meer KLM en Transavia.

De uitstoot was nog wel minder dan vóór de coronapandemie.