Home » Sportakkoord – Basketball.nl

Sportakkoord – Basketball.nl

Sportakkoord – Basketball.nl

In de zomer van 2018 is er een landelijk Sportakkoord ondertekend door vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en diverse organisaties met als doel de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Sport moet daarbij voor iedereen toegankelijk worden, in iedere gemeente!

De uitvoering van de lokale Sportakkoorden is  inmiddels in volle gang. Dit betekent dat er voor basketbalverenigingen vele mogelijkheden zijn om in de ontwikkeling van jouw vereniging te investeren door gebruik te maken van services via het Sportakkoord. Services zijn trajecten die jouw vereniging ondersteunen in het bereiken van de verenigingsambitie. Dit kan een service zijn die de NBB aanbiedt, maar dat is niet noodzakelijk.

WAT IS HET SPORTAKKOORD
Het Sportakkoord is een subsidieregeling waarbij partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal afstemmen hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

WAAROM WIL JE ALS BASKETBALVERENIGING AANSLUITEN BIJ HET SPORTAKKOORD?
– Via het lokale sportakkoord kunnen jullie als basketbalvereniging ondersteuning krijgen. Dat kan zijn voor opleidingen voor trainer/coaches of scheidsrechters, of hulp bij vraagstukken rondom beleid, vrijwilligers, ledenbinding, financiering, veilig sportklimaat of voor het bestuur procesbegeleiding (begeleid worden door professionals uit de sport ). Services zijn in bijna alle gevallen gratis.
– Van het lokale Sportakkoord is een actieplan gemaakt dat lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dit betekent dat aansluiten bij het sportakkoord, de vereniging een lokaal netwerk oplevert dat je direct of in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van je ambities!

Het Sportakkoord gaat over:

– Inclusie en diversiteit
– Sociaal veilige sport
– Vitale sportaanbieders
– Vaardig in bewegen
– Ruimte voor sport en bewegen
– Maatschappelijke waarde van topsport

Klik hier als je meer wil weten over het Sportakkoord (in hoofdlijnen).

DE NBB BIEDT DE VOLGENDE SERVICES AAN VIA HET SPORTAKKOORD;
Fast Break – Samen met andere beginnende trainer/coaches volg je een online trainingsprogramma onder leiding van een leercoach.
BT2 opleiding (eigen bijdrage)
3×3 leader (eigen bijdrage)
– BS2 opleiding – is in ontwikkeling, verwachting sept/okt 2023

De accountmanagers van de NBB staan voor jullie klaar!  Wij kunnen meedenken als het gaat om  de uitdagingen binnen de vereniging, de ambities van de vereniging en helpen bij de aanvraag van een passende service. Alle services, zowel NBB services als overige services worden aangevraagd via de lokale clubondersteuner van jouw gemeente. De lokale clubondersteuner dient vervolgens de aanvraag in via NOC*NSF. Is er goedkeuring voor de ondersteuning ontvangen? Dan krijg je hiervan bericht en kan je aan de slag!