Home » Te makkelijk punten scoren bij ‘meerdere opleidingen Hogeschool Amsterdam’

Te makkelijk punten scoren bij ‘meerdere opleidingen Hogeschool Amsterdam’

De afgelopen maanden hield een onderzoeksteam, onder leiding van Quirine Eijkman (Hogeschool Utrecht), 21 interviews met docenten, studenten en opleidingsmanagers. Geen van de ondervraagde tien studenten gaf aan de opleiding moeilijk te vinden. Sommige studenten vinden zelfs dat ze geen waar voor hun collegegeld krijgen of vrezen dat hun diploma weinig waard is.

Stonesmodel

De opleidingen voldoen binnen het huidige stonesmodel nooit aan de wettelijk vereiste studielast van 1680 uur per jaar, zo concludeert het onderzoeksteam. In dit model, dat sinds september is ingevoerd, bestaat ieder leerjaar uit vier grote modules die elk vijftien studiepunten waard zouden moeten zijn. Maar dat is niet het geval, zo concludeert het onderzoeksteam.

Ook voor de invoering van het nieuwe model stond de kwaliteit van beide opleidingen ter discussie, maar het nieuwe stonesonderwijs heeft de kwaliteit en studieverdeling geen goed gedaan. “In elk blok van tien weken vindt het onderwijs plaats in de eerste zeven weken en leveren studenten hun portfolio in aan het begin van week acht. Dat betekent dat drie van de tien weken niet benut worden voor onderwijs. Tenzij er sprake is van herkansing. Dat is niet realistisch”, aldus Eijkman en zijn onderzoeksteam.

Aanbevelingen

Voor volgend studiejaar raden de onderzoekers de HvA onder meer aan om de studielast te herzien en beter te verantwoorden. Daarnaast moet er een aanwezigheidsplicht komen en moet de hogeschool kijken hoe ze studenten met eventuele deficiënties als gevolg van het stonesonderwijs kunnen compenseren.

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur, bedankt het onderzoeksteam en zegt alle aanbevelingen over te nemen. “De opleiding heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de opleiding, maar niet aantoonbaar onderbouwd hoe de studiebelasting in verhouding staat tot de studiepunttoekenning. Dit betreurt het College van Bestuur zeer en dit moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden”, aldus Nooren.