Home » Trans-Atlantische pilot met Digital Travel Credential gestart

Trans-Atlantische pilot met Digital Travel Credential gestart

Trans-Atlantische pilot met Digital Travel Credential gestart

De pilot wordt in opdracht van de Europese Commissie door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, Schiphol, KLM en technologieleverancier Idemia.

De Europese Commissie kwam met het verzoek om het gebruik van een DTC in het grensproces in de praktijk te testen. De EU ontwikkelt momenteel beleid voor het gebruik van een digitaal reisdocument, waarmee in de toekomst het gebruik van DTC eventueel mogelijk kan worden gemaakt voor boarden en grenspassage.

De pilot

Passagiers die met KLM van Canada (Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver en Montreal) naar Amsterdam vliegen komen in aanmerking om aan de pilot mee te doen, mits in bezit van een Belgisch, Nederlands of Canadees paspoort en boven de 18 jaar oud. Zij ontvangen van KLM een mail met de vraag of zij aan de pilot willen meedoen. De passagier kan de paspoortinformatie thuis alvast uploaden in een speciaal hiervoor ontwikkelde app, in combinatie met een gezichtsfoto. Zo kan al in een vroeg stadium, voor aankomst op Schiphol, de check door de grenscontroleautoriteit worden gedaan. Bij aankomst op Schiphol gaan deelnemers door een speciale DTC ‘Tap & Go’ grenspoort. Op basis van een gezichtsscan wordt de DTC opgehaald. Deelnemers houden vervolgens hun paspoort tegen de grenspoort aan. Als er een match is tussen de DTC en het aangeboden paspoort en er zijn geen bijzonderheden uit de eerder uitgevoerde controles voortgekomen, kan de grens gepasseerd worden. Een fysiek paspoort blijft voor de pilot wel nodig. De verwachting is dat de reiziger op deze manier het grensproces sneller kan doorlopen.

Drukte luchthavens

Het aantal passagiers neemt toe en op de luchthavens wordt het steeds drukker. Als een logische vervolgstap op het thuis online inchecken, wordt in de pilot onderzocht hoe we de controles op de luchthaven bij het boarden en de grenspassage verder kunnen innoveren. Ook voor deze stappen kan de reiziger zich dan thuis voorbereiden en kan het proces op de luchthaven sneller en ook contactloos verlopen.

Over DTC-1

DTC-1 is een technologische standaard die is uitgegeven door ICAO. Met DTC-1 in combinatie met de toepassing van biometrie, kunnen reizigers snel en makkelijker de grens over. DTC-1 bevat informatie van de biografische pagina in het paspoort (naam, voornamen, etc.), aangevuld met enkele technische elementen om vast te stellen dat de informatie ook echt van een authentiek paspoort is verkregen. Een belangrijk kenmerk van DTC-1 is dat deze informatie altijd in combinatie met het fysieke paspoort gebruikt moet worden. Reizigers hoeven slechts nog met hun paspoort op een reader te ‘tappen’ en door te lopen.