Home » Tweede Kamer wil verbod op terugleverkosten voor zonnestroom – daar wordt eigenaar zonnepanelen waarschijnlijk niet beter van

Tweede Kamer wil verbod op terugleverkosten voor zonnestroom – daar wordt eigenaar zonnepanelen waarschijnlijk niet beter van

  • Op initiatief van NSC lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn die energiebedrijven wil verbieden om terugleverkosten te rekenen voor zonnestroom.
  • Of klanten van energieleveranciers met zonnepanelen daar beter van worden, is zeer de vraag.
  • Het is namelijk vrij eenvoudig voor energieleveranciers om het wegvallen van terugleverbetalingen op een andere manier te compenseren.
  • Lees ook: Einde salderingsregeling: dit scheelt het in je portemonnee als je zonnepanelen hebt

Voor eigenaren van zonnepanelen neemt de onzekerheid over de financiële voordelen flink toe de komende jaren. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, VVD en BBB wordt gesteld dat de zogenoemde salderingsregeling in 2027 in één keer wordt afgeschaft.

Tegelijk lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn die energiebedrijven wil verbieden om terugleverkosten te berekenen voor klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net. Dat staat in een voorstel van NSC-Kamerlid Wytske Postma, dat volgens haar ook steun heeft van de andere coalitiepartijen PVV, VVD en BBB.

Brancheclub Energie-Nederland vindt het jammer dat de politiek zo onrustig is. “We begrijpen dat mensen het niet meer kunnen volgen; er is sprake van jojobeleid. Het is hoognodig dat er duidelijkheid komt”, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland. 

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, geeft Business Insider hieronder een beknopte uitleg over hoe de verschillende regelingen rond zonnepanelen op elkaar inwerken.

Salderingsregeling zonnepanelen en terugleverkosten van energiebedrijven

Wie zonnepanelen heeft, geniet altijd voordeel als zonnestroom direct wordt gebruikt in het huishouden. Dit betekent simpelweg dat je kosten bespaart die je anders zou hebben aan de afname van stroom van je energieleverancier.

Daarnaast geldt de salderingsregeling bij het wegstrepen van stroom die je teruglevert aan de energieleverancier en stroom die je afneemt van de energieleverancier. Hiervoor wordt momenteel in beide gevallen met het reguliere stroomtarief gerekend (bijvoorbeeld 0,30 euro per kWh), waardoor je de volumes tegen elkaar wegstreept.

Veel energieleveranciers rekenen inmiddels echter ook terugleverkosten voor zonnestroom, waardoor er nog een kostenpost bijkomt voor de teruggeleverde stroom.

Stel nu dat je evenveel stroom teruglevert aan de energieleverancier als je afneemt. Je wekt op jaarbasis met zonnepanelen 2.150 kWh op. Je verbruikt 700 kWh direct. Daarnaast lever je 1.450 kWh terug aan de energieleverancier én neem je ook 1.450 kWh af.

Op basis van de salderingsregeling mag je de teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de afgenomen stroom, tegen het reguliere stroomtarief van bijvoorbeeld 0,30 euro per kWh. Daarnaast betaal je een bedrag over de teruggeleverde stroom. Bij energieleverancier Vattenfall wordt dit bijvoorbeeld 139 euro, als je 1.450 kWh per jaar teruglevert.

Het huidige financiële plaatje ziet er dan als volgt uit:

  • Besparing door zonnestroom die je direct verbruikt: €210 (700 kWh x 0,30 euro per kWh).
  • Besparing door saldering: €435 (1.450 kWh x 0,30 euro per kWh)
  • Vaste terugleverkosten zonnestroom: €139
  • Totaal voordeel zonnepanelen: €506 (€210 + €435 – €139)

Maar wat nu als de salderingsregeling verdwijnt in 2027? Op dat moment kun je de 1.450 kWh teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen de stroom die je van de energieleverancier afneemt tegen hetzelfde tarief van 0,30 euro per kWh.

Voor de teruggeleverde stroom gaat dan de ‘kale’ terugleververgoeding van de energieleverancier gelden. Die bedraagt bij Vattenfall momenteel bijvoorbeeld 0,12 euro per kWh. De teruggeleverde stroom levert dan niet 435 euro op maar slechts 174 euro, een verschil van 261 euro.

Het financiële voordeel van de zonnepanelen zakt hiermee van 506 euro op jaarbasis naar 245 euro per jaar: voordeel direct verbruik (210 euro) plus opbrengst teruglevering (174 euro) minus terugleverkosten (139 euro).

En wat nu als het rekenen van terugleverkosten wordt verboden? Dan vervalt in het bovenstaande plaatje de kostenpost van 139 euro weer.

Echter, energiebedrijven zitten dan nog wel met het probleem dat het terugleveren van zonnestroom in de zomer als er weinig vraag is op de markt, relatief onaantrekkelijk voor ze is. De kans is dan ook groot dat bedrijven de kale terugleververgoeding van 0,12 euro per kWh in het bovenstaande voorbeeld fors verlagen.

In het voorbeeld gaven we aan dat bij het afschaffen van de salderingsregeling de teruggeleverde stroom nog 174 euro oplevert: 1.450 kWh x 0,12 euro per kWh. Als de terugleververgoeding echter omlaag wordt geschroefd naar 0,024 euro per kWh (dus ongeveer 10 cent eraf) scheelt dat 139 euro en daalt de vergoeding naar 35 euro. Op die manier kan een energieleverancier het wegvallen van de terugleverkosten neutraliseren.

Als dat gebeurt, dan maakt het netto voor de eigenaar van zonnepanelen waarschijnlijk weinig uit als het rekenen van terugleverkosten wordt verboden.

LEES OOK: Einde salderingsregeling: dit scheelt het in je portemonnee als je zonnepanelen hebt